Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ НАШЕ ШКОЛЕ!

profesionalna orijentacija Професионална оријентација

     Пројекат Професионална оријентација у Србији реализује Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта. Пројекат финансира немачка влада и Министарство за економски развој и сарадњу Републике Немачке.

    Циљ пројекта Професионална оријентација у Србији је успостављање функционалног и одрживог система професионалне оријентације за ученике завршних разреда основне школе и младе, у локалним канцеларијама за младе.

     Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза:

1. Самоспознаја-млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности;

2. Информисање о занимањима и каријери-млади истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;

3. Упознавање са путевима образовања-млади се упознају са могућностима за школовање -школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање;

4. Реални сусрети са светом рада-млади се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;

5. Доношење одлуке о избору школе и занимања-млади боље познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука.

     

Вршњачки тим за ПО

    Од јануара школске 2012/2013. године у нашој школи је конституисан Вршњачки тим за професионалну оријентацију кога чине по два представника VII и VIII разреда на Алексиначком Руднику и из Рутевца.

    Циљ ВТ је:

-унапредити и обогатити знања и вештине које ће им помоћи да организују акције усмерена на промовисање програма професионалне оријентације за све актере школског живота (ученике, родитеље, наставнике) и партнере ПО у локалној заједници (НСЗ, локална самоуправа, представници привреде, средње школе...);

-да буду оснажени да преносе сопствено искуство у области ПО вршњацима у својој и другим школама и унапређују компетенцију професионалне оријентације младих;

-да мотивишу и подрже своје вршњаке да са пуном одговорношћу преузму одлуку о својој и будућој школи/занимању у исто време дајући допринос активизму и партиципацији младих ширим размерама.

оје�9����Oj ��c лусу: „Оснаживање школа за инклузивно образовање“, а пројекат је носио назив: „Ризница различитости“. Укупна цена пројекта је износила 3.977.12 евра, а трајао је годину дана.

     Циљ пројекта је био унапређивање квалитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група. Партнер у пројекту је била Канцеларија за младе општине Алексинац.

     Главне активности су биле: обука 30 наставника за прилагођавање приступа раду са децом са сметњама у развоју путем тродневног акредитованог семинара „Вртић и школа по мери детета“ (Модул 2); организација и реализација 10 огледна часова; реализација акције „Лепота даривања“  и набавка савремених наставних средстава и дидактичког материјала за опремање матичне школе и издвојених одељења.

     Од савремених наставних средстава овим пројектом купљене су: интерактивна табла, беле табле, бела обртна табла, софтвери и интерактивни школски програми за историју, математику, српски језик, биологију, хемију, енглески језик и географију

ПРОЈЕКТИ

zdravo rastimoeko

5

Skola bez nasilja

 

 leadersshowcase school

skola buducnosti

jedan u milion

dils

profesionalna orijentacija

 

druga sansa 640x279

Copyright © 2024 ОШ "Јован Јовановић Змај" Rights Reserved.